دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (6)
کتاب های انگلیسی (6)
Pathology (6)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (6)
کتاب های انگلیسی (6)
Pathology (6)
10%

Pathology of the Head and Neck

2,610,000 ریال

10%

Color Atlas of Oral Cancer

2,340,000 ریال

10%

Dental and Oral Pathology

2,160,000 ریال

10%

Clinical Oral Medicine and Pathology

2,340,000 ریال

10%

Oral Medicine and Pathology at a Glance

2,340,000 ریال

10%

Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations

5,310,000 ریال