دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (4)
کتاب های انگلیسی (4)
Oral Medicine (4)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (4)
کتاب های انگلیسی (4)
Oral Medicine (4)
10%

A Color Handbook Oral Medicine

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

10%

Color Atlas of Common Oral Diseases

۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال

10%

burket’s Oral Medicin

۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال

10%

Diagnosis and Treatment Planning in Dentistry

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال