در حال نمایش 7 نتیجه

Introduction to Dental Materials

قیمت اصلی ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

Textbook of Operative Dentistry

قیمت اصلی ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۹۱۰,۰۰۰ ریال است.

Summitt’s Fundamentals of Operative Dentistry A Contemporary Approach

قیمت اصلی ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ ریال است.

(Esthetics in Dentistry (2 Vol

قیمت اصلی ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.

(Esthetic Clinical Case Studies (Dilemmas & Solutions

قیمت اصلی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال است.

(Dental Ceramics (Microstructure, Properties and Degradation

قیمت اصلی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال است.

Contemporary Esthetic Dentistry

قیمت اصلی ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.