دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (6)
تخفیف 16 درصد (1)
کتاب های انگلیسی (9)
Dental material, Esthetic (9)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (6)
تخفیف 16 درصد (1)
کتاب های انگلیسی (9)
Dental material, Esthetic (9)
10%

Introduction to Dental Materials

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

Out of Stock!
10%

Textbook of Operative Dentistry

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

10%

Summitt’s Fundamentals of Operative Dentistry A Contemporary Approach

۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال

10%

(Esthetics in Dentistry (2 Vol

۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال

10%

(Dental Ceramics (Microstructure, Properties and Degradation

۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال

10%

Contemporary Esthetic Dentistry

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال