دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (9)
تخفیف 16 درصد (34)
کتاب های فارسی (35)
ارتودنسی (2)
CDR (35)
DDQ (3)
کودک و نوجوان (1)
جراحی (6)
اندودنتیکس (4)
بیماری های دهان و تشخیص (3)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پاتولوژی (2)
پروتز (10)
ایمپلنت (5)
پریودنتولوژی (3)
رادیولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (4)
مواد دندانی (2)
محصولات پر فروش (1)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (9)
تخفیف 16 درصد (34)
کتاب های فارسی (35)
ارتودنسی (2)
CDR (35)
DDQ (3)
کودک و نوجوان (1)
جراحی (6)
اندودنتیکس (4)
بیماری های دهان و تشخیص (3)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پاتولوژی (2)
پروتز (10)
ایمپلنت (5)
پریودنتولوژی (3)
رادیولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (4)
مواد دندانی (2)
محصولات پر فروش (1)
16%

CDR اینگل 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال