دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (1)
کتاب های فارسی (56)
ارتودنسی (7)
کودک و نوجوان (2)
جراحی (15)
اندودنتیکس (4)
بیماری های دهان و تشخیص (2)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (5)
پاتولوژی (1)
پروتز (8)
ایمپلنت (11)
پریودنتولوژی (3)
رادیولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (10)
مواد دندانی (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (58)
دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (1)
کتاب های فارسی (56)
ارتودنسی (7)
کودک و نوجوان (2)
جراحی (15)
اندودنتیکس (4)
بیماری های دهان و تشخیص (2)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (5)
پاتولوژی (1)
پروتز (8)
ایمپلنت (11)
پریودنتولوژی (3)
رادیولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (10)
مواد دندانی (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (58)
40%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۲ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

ارتودنسی گریبر ۲۰۱۲ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۱۱ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

پروتز ایمپلنت دندانی میش ۲۰۱۵ CD-PDF

۲۱۰,۰۰۰ ریال

40%

بی حسی موضعی مالامد ۲۰۱۳ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

بافت شناسی دهانی (تن کیت ۲۰۱۳) CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

جراحی پیترسون ۲۰۱۲ (۲ جلدی) CD- PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

دندانپزشکی کودکان (مک دونالد ۲۰۱۱) CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

پالپ دندان ۲۰۱۲ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

عوارض ایمپلنت های دندانی CD-PDF

۱۸۰,۰۰۰ ریال

40%

ارتودنسی پروفیت ۲۰۱۳ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%
40%

دندانپزشکی زیبایی معاصر CD-PDF

۱۸۰,۰۰۰ ریال