دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (2)
کتاب های فارسی (3)
جراحی (2)
پروتز (2)
ایمپلنت (3)
پریودنتولوژی (2)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (2)
کتاب های فارسی (3)
جراحی (2)
پروتز (2)
ایمپلنت (3)
پریودنتولوژی (2)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
16%

ایمپلنت دندانی کارل میش ۲۰۰۸

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی معاصر ۲۰۰۸ کارل میش (دو جلدی)

۸,۰۶۴,۰۰۰ ریال

40%

دندانپزشکی ایمپلنت معاصر کارل میش

۱۵۰,۰۰۰ ریال