دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (1)
DDQ – منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (21)
کتاب های فارسی (25)
ارتودنسی (2)
DPQ (2)
CDR (4)
DDQ (3)
DBQ (1)
ایمپلنت (17)
پریودنتولوژی (23)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
محصولات پر فروش (2)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (1)
DDQ - منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (21)
کتاب های فارسی (25)
ارتودنسی (2)
DPQ (2)
CDR (4)
DDQ (3)
DBQ (1)
ایمپلنت (17)
پریودنتولوژی (23)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
محصولات پر فروش (2)
16%
10%

حل مسئله بالینی در پریودنتولوژی

۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال

16%
10%

ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹ (جلد ۱ ) رنگی

۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال

16%