دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (2)
DDQ – منابع آزمون 1401 (1)
بدون تخفیف (1)
پکیج رزیدنتی (2)
تازه های نشر (1)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (24)
کتاب های فارسی (32)
CDR (6)
DDQ (3)
جراحی (1)
پروتز (32)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (1)
ایمپلنت (6)
پریودنتولوژی (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (5)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (2)
DDQ - منابع آزمون 1401 (1)
بدون تخفیف (1)
پکیج رزیدنتی (2)
تازه های نشر (1)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (24)
کتاب های فارسی (32)
CDR (6)
DDQ (3)
جراحی (1)
پروتز (32)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (1)
ایمپلنت (6)
پریودنتولوژی (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (5)
16%

پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۱۶

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

مراحل لابراتواری پروتز پارسیل متحرک

۷۳۹,۲۰۰ ریال

16%

درمان بیماران بدون دندان

۲,۰۱۶,۰۰۰ ریال

16%

مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ ۲۰۱۲

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

16%

فرهنگ لغات و اصطلاحات پروتز

۷۳۹,۲۰۰ ریال

16%

کامپوزیت های تقویت شده با فایبر FRC

۳۰۲,۴۰۰ ریال

16%

پروتزهای ثابت دندانی در پری کلینیک

۲۱۰,۰۰۰ ریال