نمایش 1–24 از 26 نتیجه

DPQ (مجموعه سوالات ارتقا دندانپزشکی) پروتزهای دندانی

قیمت اصلی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال است.

DBQ (مجموعه سوالات بورد دندانپزشکی) پروتزهای دندانی

قیمت اصلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ ریال است.

CDRپروتز ایمپلنت دندانی میش 2015 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۶۸,۰۰۰ ریال است.

پروتز ایمپلنت های دندانی میش ۲۰۱۵ ج ۲ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۰۴۸,۰۰۰ ریال است.

پروتز ایمپلنت های دندانی میش ۲۰۱۵ ج ۱ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۸۷۲,۰۰۰ ریال است.

اصول نوین در پروتزهای دندانی ثابت رزنتال ۲۰۱۶ (دو جلدی)

قیمت اصلی ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۰,۸۳۲,۰۰۰ ریال است.

پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۱۶

قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۸۷۲,۰۰۰ ریال است.

مراحل لابراتواری پروتز پارسیل متحرک

قیمت اصلی ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۹۲۳,۲۰۰ ریال است.

CDR & DDQ استوارت ۲۰۰۸ (چکیده و مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۴۲۸,۰۰۰ ریال است.

درمان بیماران بدون دندان

قیمت اصلی ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۵۴۴,۰۰۰ ریال است.

CDR پروتز ثابت شیلینبرگ ۲۰۱۲ (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال است.

DDQ پروتز ثابت شیلینبرگ ۲۰۱۲ (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۴۴۴,۰۰۰ ریال است.

مبانی پروتزهای ثابت شیلینبرگ ۲۰۱۲

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۴۴۰,۰۰۰ ریال است.

درمان پروتزی بیماران بی دندان زارب (بوچر) 2013 همراه با CD اورژینال

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۱۲,۰۰۰ ریال است.

CDR درمان پروتزی بیماران بی دندان زارب(بوچر) ۲۰۱۳ (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۰۲۴,۰۰۰ ریال است.

راهنمای کلینیکی درمان بیماران در پروتز کامل

قیمت اصلی ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۱۹,۲۰۰ ریال است.

فرهنگ لغات و اصطلاحات پروتز

قیمت اصلی ۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۱۸۳,۲۰۰ ریال است.

اکلوژن فانکشنال از TMJ تا طراحی لبخند-۲۰۰۷ داوسون

قیمت اصلی ۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۶۳۶,۰۰۰ ریال است.

کامپوزیت های تقویت شده با فایبر FRC

قیمت اصلی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۸۳,۲۰۰ ریال است.