دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (2)
تخفیف 16 درصد (2)
کتاب های فارسی (4)
پروتز (4)
ایمپلنت (4)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (2)
تخفیف 16 درصد (2)
کتاب های فارسی (4)
پروتز (4)
ایمپلنت (4)
16%

پروتز ایمپلنت (یک استراتژی مبتنی بر بیمار)

۶,۴۶۸,۰۰۰ ریال

16%

پروتز ایمپلنت های دندانی میش ۲۰۱۵ (دوجلدی)

۸,۲۳۲,۰۰۰ ریال

10%
10%