دسته بندی محصولات
50% تخفیف (1)
CDR – منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (9)
کتاب های فارسی (12)
CDR (1)
DDQ (1)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پاتولوژی (12)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
دسته بندی محصولات
50% تخفیف (1)
CDR - منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (9)
کتاب های فارسی (12)
CDR (1)
DDQ (1)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پاتولوژی (12)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
16%

اطلس رنگی آسیب شناسی دهان

۷۳۹,۲۰۰ ریال

16%

مندیبل و ماگزیلا (ترجمه فصل ۵ – آکرمن ۲۰۱۸)

۱,۰۷۵,۲۰۰ ریال

16%

بافت شناسی دهان و دندان (همراه با CD)

۲۰۳,۲۸۰ ریال

16%

بیماریهای غدد بزاقی

۵۳۷,۶۰۰ ریال

50%
40%

پاتولوژی نویل ۲۰۰۹ CD-PDF

۹۰,۰۰۰ ریال