دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (4)
تخفیف 16 درصد (3)
کتاب های فارسی (8)
CDR (1)
DDQ (2)
اندودنتیکس (8)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (4)
تخفیف 16 درصد (3)
کتاب های فارسی (8)
CDR (1)
DDQ (2)
اندودنتیکس (8)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲
(رنگی)

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲
(سیاه و سفید)

۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱
(رنگی)

۳,۱۳۲,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱
(سیاه و سفید)

۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال

40%

مسیرهای پالپ۲۰۱۱ CD-PDF

۶۰,۰۰۰ ریال