در حال نمایش 3 نتیجه

مبانی دندانپزشکی زیبایی (زیبایی با حداقل تهاجم) جلد سوم(گلاسه رنگی)

قیمت اصلی ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۵۹۲,۰۰۰ ریال است.

مبانی دندانپزشکی زیبایی (طراحی لبخند تلفیقی از زیبایی و عملکرد) جلد دوم

قیمت اصلی ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ ریال است.

مبانی دندانپزشکی زیبایی (اصول عملی و نظری در دندانپزشکی زیبایی) جلد اول (گلاسه رنگی)

قیمت اصلی ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ریال است.