دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (12)
کتاب های فارسی (14)
CDR (3)
DDQ (1)
جراحی (14)
ایمپلنت (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (1)
تخفیف 16 درصد (12)
کتاب های فارسی (14)
CDR (3)
DDQ (1)
جراحی (14)
ایمپلنت (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
16%

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 – جلد سوم

۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد دوم

۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد 1

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

16%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۱)

۱۴۲,۸۰۰ ریال

16%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۳)

۲۳۵,۲۰۰ ریال

16%

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۲)

۱۹۳,۲۰۰ ریال