در حال نمایش 13 نتیجه

CDR ترومای دهان، فک و صورت فونسکا 2013 (چکیده مراجع دندانپزشکی) ویرایش جدید

قیمت اصلی ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۱۰۸,۰۰۰ ریال است.

جراحی دهان،فک و صورت فونسکا 2018 جلد هفتم (پاتولوژی)

قیمت اصلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۵۵۲,۰۰۰ ریال است.

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 جلد چهارم (جراحی ارتوگناتیک)

قیمت اصلی ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۳۷۶,۰۰۰ ریال است.

DDQ جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 (جلد 1،2،3) (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال است.

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 – جلد سوم

قیمت اصلی ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال است.

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد دوم

قیمت اصلی ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال است.

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد 1

قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال است.

CDR جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد 3 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال است.

CDR جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد 1 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۱۱۶,۰۰۰ ریال است.

برگزیده ترومای دهان، فک و صورت فونسکا ۲۰۱۳ (جلد ۱) رنگی

قیمت اصلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال است.

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۱)

قیمت اصلی ۱۷۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴۲,۸۰۰ ریال است.

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۲)

قیمت اصلی ۲۳۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۹۳,۲۰۰ ریال است.

جراحی دهان فک و صورت فونسکا (جلد ۳)

قیمت اصلی ۲۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۳۵,۲۰۰ ریال است.