16%

آنالیز سفالومتری در ارتودنسی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

20%

اصول تریسینگ سفالومتری

۱,۹۸۴,۰۰۰ ریال

20%

سفالومتری کاربردی در ارتودنسی همراه با DVD

۲,۳۰۴,۰۰۰ ریال