در حال نمایش 5 نتیجه

DPQ دندانپزشکی ترمیمی سوالات سال 93 تا 99(مجموعه سوالات ارتقاء دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال است.

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی ۲۰۱۹ – (تک جلدی) سیاه و سفید – دکتر خاموردی – دکتر بدریان

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال است.

علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی ۲۰۱۹ (تک جلدی) رنگی – دکتر خاموردی – دکتر بدریان

قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.

DDQ دندانپزشکی ترمیمی شوارتز ۲۰۱۳ – سامیت (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۸۳,۲۰۰ ریال است.

DBQ دندانپزشکی ترمیمی (مجموعه سوالات بورد دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال است.