دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (2)
کتاب های فارسی (2)
جراحی (2)
ایمپلنت (2)
دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (2)
کتاب های فارسی (2)
جراحی (2)
ایمپلنت (2)
16%

جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت (جلد ۲)

۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال

16%

جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت (جلد ۱)

۲,۸۵۶,۰۰۰ ریال