دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (3)
DDQ – منابع آزمون 1401 (2)
پکیج رزیدنتی (1)
تازه های نشر (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (11)
کتاب های فارسی (17)
CDR (3)
DDQ (2)
DBQ (1)
پروتز (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (17)
مواد دندانی (4)
لوح فشرده (CD-DVD) (2)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (3)
DDQ - منابع آزمون 1401 (2)
پکیج رزیدنتی (1)
تازه های نشر (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (11)
کتاب های فارسی (17)
CDR (3)
DDQ (2)
DBQ (1)
پروتز (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (17)
مواد دندانی (4)
لوح فشرده (CD-DVD) (2)

مرور با تست ترمیمی

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

10%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ سیاه و سفید

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

16%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ – رنگی

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

16%

مهندسی تراش در دندانپزشکی ترمیمی

۴۵۳,۶۰۰ ریال

16%
40%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۲ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

طراحی لبخند CD-PDF

۹۰,۰۰۰ ریال