دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (3)
DDQ – منابع آزمون 1401 (2)
پکیج رزیدنتی (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (11)
کتاب های فارسی (17)
CDR (3)
DDQ (2)
DBQ (1)
پروتز (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (17)
مواد دندانی (4)
لوح فشرده (CD-DVD) (2)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (3)
DDQ - منابع آزمون 1401 (2)
پکیج رزیدنتی (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (11)
کتاب های فارسی (17)
CDR (3)
DDQ (2)
DBQ (1)
پروتز (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (17)
مواد دندانی (4)
لوح فشرده (CD-DVD) (2)

مرور با تست ترمیمی

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

10%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ سیاه و سفید

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

16%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ – رنگی

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

16%

مهندسی تراش در دندانپزشکی ترمیمی

۴۵۳,۶۰۰ ریال

16%
40%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۲ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

طراحی لبخند CD-PDF

۹۰,۰۰۰ ریال