نمایش 1–24 از 36 نتیجه

آناتومی کلینیکال برای ایمپلنت های دندانی

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۰۴۸,۰۰۰ ریال است.

جراحی هدایت شونده در ایمپلنتولوژی

قیمت اصلی ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۰۳,۲۰۰ ریال است.

زیبایی شناسی بافت نرم و پرسلن های صورتی رنگ در درمان با ایمپلنت

قیمت اصلی ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲,۴۳۲,۰۰۰ ریال است.

ایمپلنت تک دندان 2020

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۱۲,۰۰۰ ریال است.

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد اول

قیمت اصلی ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۲۳۲,۰۰۰ ریال است.

ایمپلنت در استخوان های نامناسب

قیمت اصلی ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۹۴۸,۰۰۰ ریال است.

پیشگیری از عوارض در ایمپلنتولوژی – میش 2018

قیمت اصلی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.

راهنمای کلینیکی و لابراتواری اباتمنت در ایمپلنت های دندانی

قیمت اصلی ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال است.

افزایش ابعاد استخوان در دندانپزشکی ایمپلنت 2019

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال است.

راهنمای مراحل کلینیکی و لابراتواری انتخاب و آماده‌سازی اباتمنت ایمپلنت‌های دندانی

قیمت اصلی ۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۴۸۲,۰۰۰ ریال است.

ملاحظات بالینی در ایمپلنت های دندانی

قیمت اصلی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال است.

گام به گام با میکروایمپلنت

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۱۲,۰۰۰ ریال است.

جراحی های پریو پلاستیک و استتیک ایمپلنت

قیمت اصلی ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۱,۶۷۲,۰۰۰ ریال است.

پریودنتولوژی بالینی و ایمپلنت های دندانی لینده ۲۰۱۵ جلد ۱ (رنگی)

قیمت اصلی ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۳۱۶,۰۰۰ ریال است.

پریودنتولوژی بالینی و ایمپلنت های دندانی لینده ۲۰۱۵ جلد ۱ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۳۸۴,۰۰۰ ریال است.

جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت (جلد ۲)

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۱۲,۰۰۰ ریال است.

مشکلات جراحی ایمپلنت (علت، پیشگیری و درمان)

قیمت اصلی ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال است.

ایمپلنت در یک نگاه

قیمت اصلی ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال است.

راهنمای مراحل کلینیکی و لابراتواری اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت همراه با CD

قیمت اصلی ۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۱۰۴,۰۰۰ ریال است.

اطلس جراحی های پیشرفته ایمپلنت

قیمت اصلی ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ریال است.

بیماریهای اطراف ایمپلنت

قیمت اصلی ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۲۳۲,۰۰۰ ریال است.

پروتز ایمپلنت های دندانی میش ۲۰۱۵ ج ۲ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۰۴۸,۰۰۰ ریال است.

پروتز ایمپلنت های دندانی میش ۲۰۱۵ ج ۱ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۸۷۲,۰۰۰ ریال است.

ایمپلنت دندانی کارل میش ۲۰۰۸

قیمت اصلی ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال است.