16%

آناتومی کلینیکال برای ایمپلنت های دندانی

۴,۹۵۶,۰۰۰ ریال

16%

جراحی هدایت شونده در ایمپلنتولوژی

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت تک دندان 2020

۴,۱۱۶,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد اول رنگی

۷,۴۷۶,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت در استخوان های نامناسب

۳,۱۰۸,۰۰۰ ریال

16%

پیشگیری از عوارض در ایمپلنتولوژی – میش 2018

۱۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال

16%

ملاحظات بالینی در ایمپلنت های دندانی

۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال

16%

گام به گام با میکروایمپلنت

۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال

10%

جراحی های پریو پلاستیک و استتیک ایمپلنت

۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال

16%

مشکلات جراحی ایمپلنت (علت، پیشگیری و درمان)

۳,۸۶۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی های پیشرفته پیش از ایمپلنت (جلد ۲)

۵,۷۱۲,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت در یک نگاه

۳,۰۲۴,۰۰۰ ریال

16%

بیماریهای اطراف ایمپلنت

۳,۶۱۲,۰۰۰ ریال

16%

اطلس جراحی های پیشرفته ایمپلنت

۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی کارل میش ۲۰۰۸

۲,۰۱۶,۰۰۰ ریال