16%

اطلس رنگی بیماری های شایع دهان

۵,۶۲۸,۰۰۰ ریال

16%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال

16%

اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

اطلس جراحی های پیشرفته ایمپلنت

۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال

16%

اطلس تشخیص و درمان بیماران ارتودنسی

۴,۲۸۴,۰۰۰ ریال