دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (6)
کتاب های فارسی (8)
ارتودنسی (1)
جراحی (3)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پاتولوژی (1)
پروتز (1)
ایمپلنت (3)
پریودنتولوژی (3)
رادیولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (6)
کتاب های فارسی (8)
ارتودنسی (1)
جراحی (3)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پاتولوژی (1)
پروتز (1)
ایمپلنت (3)
پریودنتولوژی (3)
رادیولوژی (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
16%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۲,۰۱۶,۰۰۰ ریال

16%

اطلس رادیولوژی دهان و فک و صورت

۴۰۳,۲۰۰ ریال

16%

اطلس آموزشی جراحی های حفره دهان

۲,۲۶۸,۰۰۰ ریال

16%

اطلس جراحی های پیشرفته ایمپلنت

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

16%

اطلس تشخیص و درمان بیماران ارتودنسی

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال