در حال نمایش 24 نتیجه

DDQ دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد 2022 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال است.

دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد 2022 جلد دوم (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۶۲۸,۰۰۰ ریال است.

دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد 2022 جلد دوم (رنگی)

قیمت اصلی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال است.

دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد 2022 (جلد اول) رنگی

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹,۲۴۰,۰۰۰ ریال است.

دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد 2022 (جلد اول) سیاه و سفید

قیمت اصلی ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۳۶۸,۰۰۰ ریال است.

اولین مروارید (راهنمای عملی برای مدیریت رویش اولین دندان در کودکان)

قیمت اصلی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۰۹۲,۰۰۰ ریال است.

دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک ۲۰۱۹ ویرایش ششم جلد 2

قیمت اصلی ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۲۳۲,۰۰۰ ریال است.

DDQ اصول صدمات ناشی از ضربه به دندان اندریاسن 2019(مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال است.

دندانپزشکی کودکان نوزادی تا نوجوانی نواک ۲۰۱۹ ویرایش ششم جلد 1

قیمت اصلی ۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۳۹۲,۰۰۰ ریال است.

CDR دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی (پینکهام) نواک (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۸۷۲,۰۰۰ ریال است.

تشخیص و درمان صدمات دندانی

قیمت اصلی ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۰۳,۲۰۰ ریال است.

ترومای دندانی

قیمت اصلی ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۹۲۳,۲۰۰ ریال است.

کنترل رفتاری در کودکان

قیمت اصلی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال است.

دندانهای کودک خود را بهتر بشناسیم

قیمت اصلی ۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۲۳,۲۰۰ ریال است.

دکتر دسوتو (کتاب کودک)

قیمت اصلی ۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۲۳,۲۰۰ ریال است.

بیا باهم بریم دندون پزشکی (کتاب کودک)

قیمت اصلی ۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۲۳,۲۰۰ ریال است.

دانستنی ضروری برای داشتن دندانی زیبا و سالم

قیمت اصلی ۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۲۳,۲۰۰ ریال است.

مبانی گام به گام عملی در دندانپزشکی کودکان

قیمت اصلی ۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۸۲,۰۰۰ ریال است.

DBQ دندانپزشکی کودکان (مجموعه سوالات بورد دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹۲۴,۰۰۰ ریال است.

CDR دندانپزشکی کودکان مک دونالد ۲۰۱۶ (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال است.

ارتودنسی پیشگیری در دندانپزشکی کودکان

قیمت اصلی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال است.

درمان ارتودنسی کودکان دارای ناهنجاری کلاس دو دسته یک با دندان های منظم

قیمت اصلی ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۹۲۳,۲۰۰ ریال است.

ارتودنسی و دندانپزشکی کودکان ۲۰۱۰ همراه با CD

قیمت اصلی ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۷۸۴,۰۰۰ ریال است.