20%

تشخیص و درمان صدمات دندانی

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

20%

ترومای دندانی

۲,۷۸۴,۰۰۰ ریال

20%

دندانهای کودک خود را بهتر بشناسیم

۷۸۴,۰۰۰ ریال

20%

کنترل رفتاری در کودکان

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

20%

بیا باهم بریم دندون پزشکی (کتاب کودک)

۷۸۴,۰۰۰ ریال

20%

دکتر دسوتو (کتاب کودک)

۷۸۴,۰۰۰ ریال

20%

ارتودنسی پیشگیری در دندانپزشکی کودکان

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال