10%

کنترل عفونت در مراقبتهای اولیه دندانپزشکی

۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

20%

آشنایی با ارتودنسی

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان 2019

۷,۳۹۲,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۹۳۲,۰۰۰ ریال

16%

راهنمای دندانپزشک درمورد ایمپلنتولوژی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

10%

FOCUS ON VOCABULARY2

۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال

10%

Active4

۶۷۵,۰۰۰ ریال

10%

Active3

۶۷۵,۰۰۰ ریال

16%

صفر تا صد آزمون دستیاری دندانپزشکی

۹۲۴,۰۰۰ ریال

16%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال

16%

ارگونومیک در تجهیزات دندانپزشکی

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

IQ لغات زبان دندانپزشكي

۲,۴۳۶,۰۰۰ ریال

10%

خاطره ها، تجربه ها و نکته ها

۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال