دسته بندی محصولات
دسته بندی محصولات
16%

آناتومی و مورفولوژی دندان 2019

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال

16%

راهنمای دندانپزشک درمورد ایمپلنتولوژی

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

18%

پکیج دستیار دندانپزشک

۳,۵۷۵,۲۰۰ ریال

16%

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی

۲,۴۳۶,۰۰۰ ریال

10%

FOCUS ON VOCABULARY2

۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال

10%

Active4

۶۷۵,۰۰۰ ریال

10%

Active3

۶۷۵,۰۰۰ ریال

16%

صفر تا صد آزمون دستیاری دندانپزشکی

۷۳۹,۲۰۰ ریال

16%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۲,۰۱۶,۰۰۰ ریال

16%

ارگونومیک در تجهیزات دندانپزشکی

۵۷۱,۲۰۰ ریال

16%

IQ لغات زبان دندانپزشكي

۱,۸۳۱,۲۰۰ ریال

10%

خاطره ها، تجربه ها و نکته ها

۶۴۸,۰۰۰ ریال

16%

بهداشت و کنترل عفونت در دندانپزشکی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال