80%

پکیج هدیه به بیماران

۳,۸۷۸,۰۰۰ ریال

60%

پکیج کتاب های عمومی

۶,۴۱۲,۰۰۰ ریال

60%

پکیج اتاق انتظار

۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال

30%

آناتومی و مورفولوژی دندان 2019

۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال

30%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال

30%

راهنمای دندانپزشک درمورد ایمپلنتولوژی

۹۲۴,۰۰۰ ریال

18%

پکیج دستیار دندانپزشک

۵,۱۳۳,۲۰۰ ریال

30%

فوریت های پزشکی در دندانپزشکی

۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال

10%

FOCUS ON VOCABULARY2

۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال

10%

Active4

۶۷۵,۰۰۰ ریال

10%

Active3

۶۷۵,۰۰۰ ریال

30%

صفر تا صد آزمون دستیاری دندانپزشکی

۶۸۶,۰۰۰ ریال

30%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال

30%

ارگونومیک در تجهیزات دندانپزشکی

۵۷۴,۰۰۰ ریال

30%

IQ لغات زبان دندانپزشكي

۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال

30%

خاطره ها، تجربه ها و نکته ها

۹۸۰,۰۰۰ ریال