30%

سیری در 30 سال

۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال

30%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال

30%

گامی دیگر در پیوند بافت سخت و نرم

۴,۱۳۰,۰۰۰ ریال

30%

خلاصه ای کامل از پریودانتیکس

۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال

30%

پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019 جلد 3 (رنگی)

۶,۲۳۰,۰۰۰ ریال

30%
30%

حل مسئله بالینی در پریودنتولوژی

۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال

30%

پیوند استخوانی سینوس ۲۰۱۹ (ویرایش سوم)

۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال

30%
30%

تکنیکهای بخیه در جراحی دهان (همراه با CD)

۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال

70%

جراحی های پریو پلاستیک و استتیک ایمپلنت

۲,۹۴۰,۰۰۰ ریال