16%

سیری در 30 سال

۵,۲۰۸,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال

16%

گامی دیگر در پیوند بافت سخت و نرم

۶,۱۳۲,۰۰۰ ریال

16%

خلاصه ای کامل از پریودانتیکس

۵,۷۱۲,۰۰۰ ریال

16%

پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019 جلد 3 (رنگی)

۹,۶۶۰,۰۰۰ ریال

16%
10%

حل مسئله بالینی در پریودنتولوژی

۴,۴۱۰,۰۰۰ ریال

16%
16%

تکنیکهای بخیه در جراحی دهان (همراه با CD)

۳,۰۲۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی های پریو پلاستیک و استتیک ایمپلنت

۲۱,۶۷۲,۰۰۰ ریال