دسته بندی محصولات
دسته بندی محصولات
16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال

16%

پروتز ایمپلنت (یک استراتژی مبتنی بر بیمار)

۶,۴۶۸,۰۰۰ ریال

10%

پیشگیری از عوارض در ایمپلنتولوژی – میش 2018

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

16%

خودآموز ایمپلنت دندانی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت در یک نگاه

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی کارل میش ۲۰۰۸

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال