16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال

16%

پروتز ایمپلنت (یک استراتژی مبتنی بر بیمار)

۱۰,۶۶۸,۰۰۰ ریال

10%

پیشگیری از عوارض در ایمپلنتولوژی – میش 2018

۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت در یک نگاه

۳,۰۲۴,۰۰۰ ریال

20%

ایمپلنت دندانی کارل میش ۲۰۰۸

۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال

20%
20%

اتصال ایمپلنت به دندان

۲,۳۰۴,۰۰۰ ریال