16%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال

20%

اطلس رنگی آسیب شناسی دهان

۲,۳۰۴,۰۰۰ ریال

16%

مندیبل و ماگزیلا (ترجمه فصل ۵ – آکرمن ۲۰۱۸)

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

20%

بافت شناسی دهان و دندان (همراه با CD)

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

20%

بیماریهای غدد بزاقی

۱,۹۸۴,۰۰۰ ریال

16%