دسته بندی محصولات
دسته بندی محصولات
16%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۲,۰۱۶,۰۰۰ ریال

16%

اطلس رنگی آسیب شناسی دهان

۷۳۹,۲۰۰ ریال

16%

مندیبل و ماگزیلا (ترجمه فصل ۵ – آکرمن ۲۰۱۸)

۱,۰۷۵,۲۰۰ ریال

16%

بافت شناسی دهان و دندان (همراه با CD)

۲۰۳,۲۸۰ ریال

16%

بیماریهای غدد بزاقی

۵۳۷,۶۰۰ ریال

50%
40%

پاتولوژی نویل ۲۰۰۹ CD-PDF

۹۰,۰۰۰ ریال