در حال نمایش 15 نتیجه

CDR پاتولوژی دهان فک و صورت نویل 2024 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال است.

DDQ پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل 2024 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۶۱۲,۰۰۰ ریال است.

کتابچه هیستولوژی دهان و پاتولوژی دهان(اطلس رنگی همراه با متن به همراه نکات کلیدی)

قیمت اصلی ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۳۴۳,۲۰۰ ریال است.

دوره دو جلدی پاتولوژی دهان،فک و صورت نویل 2016 جلد اول و دوم(سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۱۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال است.

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

قیمت اصلی ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال است.

مندیبل و ماگزیلا (ترجمه فصل ۵ – آکرمن ۲۰۱۸)

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال است.

اطلس رنگی آسیب شناسی دهان

قیمت اصلی ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۱۹,۲۰۰ ریال است.

CDR مروری بر آسیب شناسی دهان (رگزی) (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۲۳,۲۰۰ ریال است.

CDR پاتولوژی نویل ۲۰۱۶ (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۴,۵۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۸۴۷,۲۰۰ ریال است.

DDQ پاتولوژی نویل ۲۰۱۶ (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۳۵۲,۰۰۰ ریال است.

پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل ۲۰۱۶ جلد ۲ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۱۲,۰۰۰ ریال است.

پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل ۲۰۱۶ جلد ۱ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۱۸۳,۲۰۰ ریال است.

پاتولوژی دهان، فک و صورت نویل ۲۰۱۶ رنگی (تک جلدی)

قیمت اصلی ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال است.

بیماریهای غدد بزاقی

قیمت اصلی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۸۳,۲۰۰ ریال است.

بافت شناسی دهان و دندان (همراه با CD)

قیمت اصلی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال است.