16%

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال

16%

اطلس رنگی آسیب شناسی دهان

۱,۴۱۱,۲۰۰ ریال

16%

مندیبل و ماگزیلا (ترجمه فصل ۵ – آکرمن ۲۰۱۸)

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

بافت شناسی دهان و دندان (همراه با CD)

۴۸۷,۲۰۰ ریال

16%

بیماریهای غدد بزاقی

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%
40%

پاتولوژی نویل ۲۰۰۹ CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال