دسته بندی محصولات
دسته بندی محصولات
16%

بی حسی موضعی مالامد 2020

۳,۹۴۸,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال

16%

جراحی سینوس ماگزیلا و درمان های جایگزین

۲,۳۵۲,۰۰۰ ریال

10%

طراحی لبخند

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال

16%

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 – جلد سوم

۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد دوم

۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد 1

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

16%

درمان جراحی شکستگی های فک و صورت 2019

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال