دسته بندی محصولات
دسته بندی محصولات
16%

ترمیم با کامپوزیت های فلو

۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال

10%

طراحی لبخند

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال

10%

پرسلن لمینیت ونیر

۱۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال

10%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ سیاه و سفید

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

16%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ – رنگی

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

16%

اصول لیزر در دندانپزشکی

۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال

Out of Stock!
10%

لذت دندانپزشکی ترمیمی

۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال