16%

دندانپزشکی ترمیمی دیجیتال(فصول برگزیده)

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

20%

دوره سه جلدی مبانی دندانپزشکی زیبایی

۲۷,۵۸۴,۰۰۰ ریال

16%

ترمیم با کامپوزیت های فلو

۴,۸۷۲,۰۰۰ ریال

16%
16%

سپید خندان (روشهای طبیعی سفید کردن دندان)

۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال

16%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ سیاه و سفید

۳,۲۷۶,۰۰۰ ریال

16%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ – رنگی

۶,۲۱۶,۰۰۰ ریال

16%

اصول لیزر در دندانپزشکی

۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال