60%

پکیج پروتز و زیبایی

۱۲,۳۴۴,۰۰۰ ریال

55%

پکیج ترمیمی و زیبایی

۳۰,۴۹۲,۰۰۰ ریال

40%

پکیج ترمیمی

۴,۸۳۶,۰۰۰ ریال

30%

ترمیم با کامپوزیت های فلو

۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال

50%

طراحی لبخند

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

25%

علم ، هنر ، خلاقیت (ویرایش جدید)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

33%

پرسلن لمینیت ونیر

۹,۲۴۶,۰۰۰ ریال

30%

سپید خندان (روشهای طبیعی سفید کردن دندان)

۸۴۰,۰۰۰ ریال

30%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ سیاه و سفید

۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال

30%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۹ – رنگی

۳,۹۲۰,۰۰۰ ریال

30%

اصول لیزر در دندانپزشکی

۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال