30%

درد دهان و صورت بل

۶,۰۹۰,۰۰۰ ریال

30%

اطلس رنگی بیماری های شایع دهان

۴,۳۴۰,۰۰۰ ریال

30%

بهداشت و کنترل عفونت در دندانپزشکی

۷۷۰,۰۰۰ ریال

50%

مجموعه سوالات تفکیکی بیماری های دهان

۳۴۰,۰۰۰ ریال

30%
35%

هپاتیت C (تشخیص و طرح درمان)

۱۶۱,۲۰۰ ریال

40%

بافت شناسی دهانی (تن کیت ۲۰۱۳) CD-PDF

۲۴۰,۰۰۰ ریال

40%

تشخیص بیماری های دهان PDQ

۲۴۰,۰۰۰ ریال