16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد دوم رنگی

۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ریال

16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد دوم سیاه و سفید

۷,۸۹۶,۰۰۰ ریال

10%

بیماری های دهان و دندان

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

16%

درد دهان و صورت بل

۷,۳۰۸,۰۰۰ ریال

16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد اول (سیاه و سفید)

۵,۲۹۲,۰۰۰ ریال

16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد اول رنگی

۷,۴۷۶,۰۰۰ ریال

16%

اطلس رنگی بیماری های شایع دهان

۵,۶۲۸,۰۰۰ ریال

16%
16%

بهداشت و کنترل عفونت در دندانپزشکی

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

20%

تشخیص و درمان صدمات دندانی

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

20%

مجموعه سوالات تفکیکی بیماری های دهان

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

10%

تشخیص بیماریهای دهان برکت ۲۰۱۵-رنگی

۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

16%
20%

هپاتیت C (تشخیص و طرح درمان)

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال