10%

بیماری های دهان و دندان

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

16%

درد دهان و صورت بل

۷,۳۰۸,۰۰۰ ریال

16%

اطلس رنگی بیماری های شایع دهان

۵,۶۲۸,۰۰۰ ریال

16%
16%

بهداشت و کنترل عفونت در دندانپزشکی

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

16%

تشخیص و درمان صدمات دندانی

۱,۰۹۲,۰۰۰ ریال

16%

مجموعه سوالات تفکیکی بیماری های دهان

۱,۰۷۵,۲۰۰ ریال

10%

تشخیص بیماریهای دهان برکت ۲۰۱۵-رنگی

۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

16%
16%

هپاتیت C (تشخیص و طرح درمان)

۸۲۳,۲۰۰ ریال

40%

بافت شناسی دهانی (تن کیت ۲۰۱۳) CD-PDF

۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

تشخیص بیماری های دهان PDQ

۳۰۰,۰۰۰ ریال