دسته بندی محصولات
دسته بندی محصولات
16%

بوي بد دهان (هاليتوسيس)

۲۸۵,۶۰۰ ریال

16%

بهداشت و کنترل عفونت در دندانپزشکی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

مجموعه سوالات تفکیکی بیماری های دهان

۵۷۱,۲۰۰ ریال

16%

هپاتیت C (تشخیص و طرح درمان)

۲۰۸,۳۲۰ ریال

16%
16%

تشخیص بیماریهای دهان برکت ۲۰۱۵-رنگی

۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال

40%

بافت شناسی دهانی (تن کیت ۲۰۱۳) CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

تشخیص بیماری های دهان PDQ

۶۰,۰۰۰ ریال