30%

ایمپلنت دندانی میش جلد سوم 2021

۶,۸۶۰,۰۰۰ ریال

80%

پکیج ویژه کارل میش

۴,۷۴۰,۰۰۰ ریال

75%

پکیج ویژه پروتز و ایمپلنت

۵,۵۹۵,۰۰۰ ریال

30%

آناتومی کلینیکال برای ایمپلنت های دندانی

۴,۱۳۰,۰۰۰ ریال

30%

جراحی هدایت شونده در ایمپلنتولوژی

۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال

30%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال

30%

راهنمای دندانپزشک درمورد ایمپلنتولوژی

۹۲۴,۰۰۰ ریال

30%

ایمپلنت تک دندان 2020

۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

30%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد اول رنگی

۴,۶۹۰,۰۰۰ ریال

30%

پروتز ایمپلنت (یک استراتژی مبتنی بر بیمار)

۶,۲۳۰,۰۰۰ ریال

35%

تصویربرداری ایمپلنت های دندانی

۲۹۹,۰۰۰ ریال

30%

خطای کمتر در ایمپلنت

۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال

30%

ایمپلنت در استخوان های نامناسب

۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال

30%

پیشگیری از عوارض در ایمپلنتولوژی – میش 2018

۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال

30%

پیوند استخوانی سینوس ۲۰۱۹ (ویرایش سوم)

۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال