نمایش 1–24 از 28 نتیجه

DDQ اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد 2021 (مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۰۳,۲۰۰ ریال است.

DDQ مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی اندودانتیکس اینگل 2019

قیمت اصلی ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۳۶,۰۰۰ ریال است.

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

قیمت اصلی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۹۳۲,۰۰۰ ریال است.

CDR اینگل 2019 جلد دوم (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.

CDR مسیرهای پالپ 2021 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال است.

استفاده از میکروسکوپ جراحی در حوزه اندودنتیکس

قیمت اصلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ ریال است.

اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد 2021 (چاپ رنگی)

قیمت اصلی ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۵۹۲,۰۰۰ ریال است.

اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد 2021 (چاپ سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۵,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۰۲۳,۲۰۰ ریال است.

CDR اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد 2021 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال است.

CDR اینگل 2019 (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال است.

معجزه اندو (پاکسازی و شکل دهی) – جلد 2

قیمت اصلی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال است.

معجزه اندو (تهیه حفره ی دسترسی) – جلد 1

قیمت اصلی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال است.

شکستگی عمودی ریشه در دندانپزشکی

قیمت اصلی ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۸۵۶,۰۰۰ ریال است.

ترومای دندانی

قیمت اصلی ۳,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۹۲۳,۲۰۰ ریال است.

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۴۱۰,۰۰۰ ریال است.

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲ (رنگی)

قیمت اصلی ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال است.

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (سیاه و سفید)

قیمت اصلی ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۲۱۰,۰۰۰ ریال است.

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱ (رنگی)

قیمت اصلی ۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۴۶۰,۰۰۰ ریال است.

سلول های بنیادی پالپ دندان

قیمت اصلی ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۲۷,۲۰۰ ریال است.

محلولهای شستشوی کانال و داروهای داخل کانال

قیمت اصلی ۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۰۸۳,۲۰۰ ریال است.

مینرال تری اکسید اگریگیت ویژگی ها و کاربردهای بالینی (MTA)

قیمت اصلی ۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۷۶۳,۲۰۰ ریال است.

CDR مسیرهای پالپ ۲۰۱۶ (چکیده مراجع دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۴۱۹,۲۰۰ ریال است.

سلولهای بنیادی در دندانپزشکی

قیمت اصلی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۹۳۲,۰۰۰ ریال است.

DPQ اندودنتیکس (مجموعه سوالات ارتقا دندانپزشکی)

قیمت اصلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۳۴۴,۰۰۰ ریال است.