16%

درمان ارتودنسی الاینر(فصول برگزیده)

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

20%

اصول و بیومکانیک درمان با الاینرهای شفاف

۱۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال

20%

آشنایی با ارتودنسی

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

20%

سندرم های ناحیه سر و صورت

۱,۵۸۴,۰۰۰ ریال

16%

آنالیز سفالومتری در ارتودنسی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

مرور جامع ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹

۶,۳۸۴,۰۰۰ ریال

16%

ارتودنسی مبتنی بر شواهد

۴,۴۵۲,۰۰۰ ریال

16%
10%

ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹ (جلد ۳) رنگی

۶,۲۱۰,۰۰۰ ریال

10%

ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹ (جلد 2) رنگی

۴,۸۶۰,۰۰۰ ریال

10%

تکنیک های ارتودنسی شفاف

۵,۴۹۰,۰۰۰ ریال

16%
10%

ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹ (جلد ۱ ) رنگی

۵,۹۴۰,۰۰۰ ریال

20%

اصول تریسینگ سفالومتری

۱,۹۸۴,۰۰۰ ریال

20%

گام به گام با میکروایمپلنت

۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال