85%

پکیج ارتودنسی

۳,۶۴۹,۵۰۰ ریال

40%

پکیج پروفیت

۶,۹۷۲,۰۰۰ ریال

25%

اصول و بیومکانیک درمان با الاینرهای شفاف

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

40%

آشنایی با ارتودنسی

۳۲۴,۰۰۰ ریال

70%

سندرم های ناحیه سر و صورت

۲۹۴,۰۰۰ ریال

30%

آنالیز سفالومتری در ارتودنسی

۸۲۶,۰۰۰ ریال

50%

طراحی لبخند

۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

30%

مرور جامع ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹

۳,۷۱۰,۰۰۰ ریال

30%

ارتودنسی مبتنی بر شواهد

۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال

30%
30%

ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹ (جلد ۳) رنگی

۳,۳۶۰,۰۰۰ ریال

30%

ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹ (جلد 2) رنگی

۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال

30%

تکنیک های ارتودنسی شفاف

۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال

30%
30%

ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹ (جلد ۱ ) رنگی

۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال

50%

اصول تریسینگ سفالومتری

۳۹۰,۰۰۰ ریال