دسته بندی محصولات
ارتودنسی (64)
اندودنتیکس (43)
ایمپلنت (63)
CDR (52)
DBQ (8)
DDQ (45)
DPQ (8)
بیماری های دهان و تشخیص (25)
پاتولوژی (16)
پروتز (61)
پریودنتولوژی (51)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (57)
جراحی (72)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (8)
رادیولوژی (21)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (73)
کودک و نوجوان (36)
مجموعه سوالات (18)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (13)
مجموعه سوالات آزمون های جایابی (1)
مواد دندانی (8)
دسته بندی محصولات
ارتودنسی (64)
اندودنتیکس (43)
ایمپلنت (63)
CDR (52)
DBQ (8)
DDQ (45)
DPQ (8)
بیماری های دهان و تشخیص (25)
پاتولوژی (16)
پروتز (61)
پریودنتولوژی (51)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (57)
جراحی (72)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (8)
رادیولوژی (21)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (73)
کودک و نوجوان (36)
مجموعه سوالات (18)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (13)
مجموعه سوالات آزمون های جایابی (1)
مواد دندانی (8)
16%

سیری در 30 سال

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

Out of Stock!
16%

اطلس رنگی بیماری های شایع دهان

۴,۴۵۲,۰۰۰ ریال

Out of Stock!

آزمون دستیاری 1400

تماس بگیرید

16%

بی حسی موضعی مالامد 2020

۳,۹۴۸,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال

16%

آنالیز سفالومتری در ارتودنسی

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

گامی دیگر در پیوند بافت سخت و نرم

۴,۳۶۸,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان 2019

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال

16%

راهنمای دندانپزشک درمورد ایمپلنتولوژی

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%

ترمیم با کامپوزیت های فلو

۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال