دسته بندی محصولات
ارتودنسی (65)
اندودنتیکس (42)
ایمپلنت (63)
CDR (51)
DBQ (8)
DDQ (45)
DPQ (8)
بیماری های دهان و تشخیص (22)
پاتولوژی (16)
پروتز (63)
پریودنتولوژی (52)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (56)
جراحی (71)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (8)
رادیولوژی (21)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (67)
کودک و نوجوان (34)
مجموعه سوالات (18)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (13)
مجموعه سوالات آزمون های جایابی (1)
مواد دندانی (8)
دسته بندی محصولات
ارتودنسی (65)
اندودنتیکس (42)
ایمپلنت (68)
CDR (51)
DBQ (8)
DDQ (45)
DPQ (8)
بیماری های دهان و تشخیص (22)
پاتولوژی (16)
پروتز (60)
پریودنتولوژی (52)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (56)
جراحی (66)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (8)
رادیولوژی (21)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (68)
کودک و نوجوان (35)
مجموعه سوالات (18)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (13)
مجموعه سوالات آزمون های جایابی (1)
مواد دندانی (8)
16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال

16%

آنالیز سفالومتری در ارتودنسی

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

گامی دیگر در پیوند بافت سخت و نرم

۴,۳۶۸,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان 2019

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی میکروسکوپی یک راهنمای کاربردی

۱,۱۷۶,۰۰۰ ریال

16%

راهنمای دندانپزشک درمورد ایمپلنتولوژی

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%

ترمیم با کامپوزیت های فلو

۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال

16%

جراحی سینوس ماگزیلا و درمان های جایگزین

۲,۳۵۲,۰۰۰ ریال

16%

خلاصه ای کامل از پریودانتیکس

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

18%

پکیج دستیار دندانپزشک

۳,۵۷۵,۲۰۰ ریال