16%

درمان ارتودنسی الاینر(فصول برگزیده)

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی ترمیمی دیجیتال(فصول برگزیده)

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

16%

عوارض پیچیده ایمپلنت های دندانی

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد دوم رنگی

۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ریال

16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد دوم سیاه و سفید

۷,۸۹۶,۰۰۰ ریال

16%

اطلس طرح های درمانی در ایمپلنت

۸,۲۳۲,۰۰۰ ریال

10%

کنترل عفونت در مراقبتهای اولیه دندانپزشکی

۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال

10%

بیماری های دهان و دندان

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

20%

دوره سه جلدی مبانی دندانپزشکی زیبایی

۲۷,۵۸۴,۰۰۰ ریال