در حال نمایش 13 نتیجه

Contemporary Fixed Prosthodontics 6e 2023

قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.

Principles and Design and Fabrication in Prosthodontics

قیمت اصلی ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

Functional Occlusion in Restorative Dentistry and Prosthodontics

قیمت اصلی ۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۷۴۰,۰۰۰ ریال است.

Stewart’s Clinical Removable Partial Prosthodntics

قیمت اصلی ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳,۲۳۰,۰۰۰ ریال است.

Functional Occlusion From TMJ to Smile Design

قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

Prosthetic Rehabilitation

قیمت اصلی ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال است.

Fundamentals fixed prosrtodontics

قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.

(Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients (zarb

قیمت اصلی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

(Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics (Vol 1

قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

McCracken’s Removable Partial Prosthodontics

قیمت اصلی ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰,۱۷۰,۰۰۰ ریال است.

Comprehensive Occlusal Concepts in Clinical Practice

قیمت اصلی ۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۴۶۰,۰۰۰ ریال است.

Advanced Ceramics for Dentistry

قیمت اصلی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

(Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics (Vol2

قیمت اصلی ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال است.