30%

پکیج کامل فیلم تدریس درسنامه های آوید

۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

10%

بسته آموزشی زبان انگلیسی

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مرور با تست ترمیمی

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

15%

بسته کامل فلش کارت

۲۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال

25%

بسته کامل مرور سریع (رنگی)

۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰ ریال