30%

آزمون های جامع آوید

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

30%

پکیج کامل فیلم تدریس درسنامه های آوید

۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

30%

بسته آموزشی زبان انگلیسی

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مرور با تست ترمیمی

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

15%

بسته کامل فلش کارت

۳۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال

25%

بسته کامل مرور سریع (رنگی)

۱۱۴,۳۷۵,۰۰۰ ریال