دسته بندی محصولات
دسته بندی محصولات
40%

مواد دندانی ترمیمی کریگ ۲۰۱۲ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

ارتودنسی گریبر ۲۰۱۲ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

پروتز ایمپلنت دندانی میش ۲۰۱۵ CD-PDF

۲۱۰,۰۰۰ ریال

40%

پروتز پارسیل متحرک مک کراکن ۲۰۱۱ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

بی حسی موضعی مالامد ۲۰۱۳ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

پالپ دندان ۲۰۱۲ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

دندانپزشکی کودکان (مک دونالد ۲۰۱۱) CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

جراحی پیترسون ۲۰۱۲ (۲ جلدی) CD- PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

بافت شناسی دهانی (تن کیت ۲۰۱۳) CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

ارتودنسی پروفیت ۲۰۱۳ CD-PDF

۱۵۰,۰۰۰ ریال

40%

عوارض ایمپلنت های دندانی CD-PDF

۱۸۰,۰۰۰ ریال

40%