در حال نمایش 10 نتیجه

ITI treatment Guide Volume 2

قیمت اصلی ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳۲۰,۰۰۰ ریال است.

Clinical Textbook of Oental Hygiene and Therapy

قیمت اصلی ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷۸۰,۰۰۰ ریال است.

Craniosynostosis and Rare Craniofacial Clefts: Diagnosis, Treatment and Outcomes

قیمت اصلی ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۲۰,۰۰۰ ریال است.

علم ، هنر ، خلاقیت (ویرایش جدید) “PDF”

قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰,۰۰۰ ریال است.

Diagnosis and Treatment Planing in Orthognathic Surgery 2016

قیمت اصلی ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴۴۰,۰۰۰ ریال است.

Cleft Lip and Palate Management A Comprehensive Atlas 2016

قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۹۰,۰۰۰ ریال است.

Local Anesthesia for the Dental Hygienist

قیمت اصلی ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۶۰,۰۰۰ ریال است.

Current Therapy in Orthodontics

قیمت اصلی ۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷۴۰,۰۰۰ ریال است.

Fundamentals of Periodontal Instrumentation & Advanced Root Instrumentation 2017

قیمت اصلی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.

Clinical Problem Solving in Periodontology and Implantology

قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۸۰,۰۰۰ ریال است.