در حال نمایش 7 نتیجه

Distraction Osteogenesis of the Facial Skeleton

قیمت اصلی ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال است.

Immediate Function Esthetics in Implant Dentistry

قیمت اصلی ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال است.

Cone Beam Computed Tomography Piezosurgery ITI Treatment Guide vol , 5 Reviewed

قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۴۰,۰۰۰ ریال است.

Treatment of Endodontic Infections

قیمت اصلی ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۲۴۴,۰۰۰ ریال است.

Basic Guide to Dental Instruments

قیمت اصلی ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال است.

Mosby’s Orthodontic Review

قیمت اصلی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹۶۰,۰۰۰ ریال است.

Clinical Success in Bone Surgery With Ultrasonic Devices

قیمت اصلی ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال است.