دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (2)
کتاب های فارسی (2)
بیماری های دهان و تشخیص (1)
ایمپلنت (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (2)
کتاب های فارسی (2)
بیماری های دهان و تشخیص (1)
ایمپلنت (1)
16%

ایمپلنت در استخوان های نامناسب

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال