دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (1)
کتاب های فارسی (1)
جراحی (1)
پروتز (1)
ایمپلنت (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (1)
کتاب های فارسی (1)
جراحی (1)
پروتز (1)
ایمپلنت (1)
10%

پیشگیری از عوارض در ایمپلنتولوژی – میش 2018

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال