16%

پروتز ایمپلنت (یک استراتژی مبتنی بر بیمار)

۷,۴۷۶,۰۰۰ ریال