دسته بندی محصولات
بدون تخفیف (2)
تازه های نشر (15)
تخفیف 10 درصد (24)
تخفیف 16 درصد (32)
کتاب های انگلیسی (13)
Dental material, Esthetic (2)
Orthodontics (1)
Periodontology (1)
Surgery (1)
Adult (2)
Endodontics (1)
Implant (1)
Oral Medicine (1)
General & Other (3)
کتاب های فارسی (46)
ارتودنسی (8)
کودک و نوجوان (5)
جراحی (9)
اندودنتیکس (2)
بیماری های دهان و تشخیص (2)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پروتز (4)
ایمپلنت (14)
پریودنتولوژی (8)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (6)
مواد دندانی (1)
محصولات پر فروش (1)
دسته بندی محصولات
بدون تخفیف (2)
تازه های نشر (15)
تخفیف 10 درصد (24)
تخفیف 16 درصد (32)
کتاب های انگلیسی (13)
Dental material, Esthetic (2)
Orthodontics (1)
Periodontology (1)
Surgery (1)
Adult (2)
Endodontics (1)
Implant (1)
Oral Medicine (1)
General & Other (3)
کتاب های فارسی (46)
ارتودنسی (8)
کودک و نوجوان (5)
جراحی (9)
اندودنتیکس (2)
بیماری های دهان و تشخیص (2)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
پروتز (4)
ایمپلنت (14)
پریودنتولوژی (8)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (6)
مواد دندانی (1)
محصولات پر فروش (1)
16%

بی حسی موضعی مالامد 2020

۳,۹۴۸,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

۳,۵۲۸,۰۰۰ ریال

10%

Principles and biomechanics of aligner treatment

۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال

10%

Participarory research/capabilities and epistemic justice

۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال

10%

MOSBY’S DENTAL DRUG REFERENCE

۱۴,۵۳۵,۰۰۰ ریال

10%

modern operative dentistry

۷,۶۵۰,۰۰۰ ریال

10%

Digital identity management in formal education

۲,۳۰۴,۰۰۰ ریال

10%

Digital dental implantology from treatment planning to guided surgery

۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال

10%

Atlas of pediatric oral and dental developmental anomalies

۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان 2019

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

16%

ترمیم با کامپوزیت های فلو

۳,۱۹۲,۰۰۰ ریال

16%

جراحی سینوس ماگزیلا و درمان های جایگزین

۲,۳۵۲,۰۰۰ ریال

16%

خلاصه ای کامل از پریودانتیکس

۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

10%

LINDHE’S Clinical Periodontology and Implant Dentistry 2022

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

10%

Dental Materials/POWERS

۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت تک دندان 2020

۲,۸۵۶,۰۰۰ ریال

10%

Burket’s Oral Medicine 2021

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

16%

پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2019 جلد 3 (رنگی)

۶,۳۸۴,۰۰۰ ریال

10%

McDonald and Avery’s Dentistry for the Child and Adolescent 2022

۷,۱۱۰,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد اول

۴,۷۰۴,۰۰۰ ریال