دسته بندی محصولات
تازه های نشر (7)
تخفیف 10 درصد (31)
تخفیف 16 درصد (37)
محصولات پر فروش (1)
کتاب های انگلیسی (20)
Adult (2)
Dental material, Esthetic (2)
Endodontics (1)
General & Other (3)
Implant (2)
Oral Medicine (1)
Orthodontics (4)
Periodontology (2)
Prosthodontics (1)
Surgery (3)
کتاب های فارسی (49)
ارتودنسی (7)
اندودنتیکس (2)
ایمپلنت (15)
بیماری های دهان و تشخیص (5)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (6)
جراحی (10)
مواد دندانی (1)
پروتز (3)
پریودنتولوژی (9)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
کودک و نوجوان (4)
دسته بندی محصولات
تازه های نشر (7)
تخفیف 10 درصد (31)
تخفیف 16 درصد (37)
محصولات پر فروش (1)
کتاب های انگلیسی (20)
Adult (2)
Dental material, Esthetic (2)
Endodontics (1)
General & Other (3)
Implant (2)
Oral Medicine (1)
Orthodontics (4)
Periodontology (2)
Prosthodontics (1)
Surgery (3)
کتاب های فارسی (49)
ارتودنسی (7)
اندودنتیکس (2)
ایمپلنت (15)
بیماری های دهان و تشخیص (5)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (6)
جراحی (10)
مواد دندانی (1)
پروتز (3)
پریودنتولوژی (9)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
کودک و نوجوان (4)
16%

درد دهان و صورت بل

7,308,000 ریال

10%

Local Flaps in Facial Reconstruction 4e 2022

8,820,000 ریال

10%

Medical Emergencies in the Dental Office 8e 2023

10,800,000 ریال

10%

Preadjusted Edgewise Fixed Orthodontic Appliances 2022

4,680,000 ریال

10%

Orthodontic Treatment of Impacted Teeth 4e 2022

5,220,000 ریال

10%

Contemporary Fixed Prosthodontics 6e 2023

10,800,000 ریال

10%

Orthodontics- Current Principles and Techniques 7e 2023

11,520,000 ریال

16%

سیری در 30 سال

4,704,000 ریال

16%

اطلس رنگی بیماری های شایع دهان

5,208,000 ریال

16%

بی حسی موضعی مالامد 2020

4,536,000 ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

4,116,000 ریال

10%

Principles and biomechanics of aligner treatment

6,840,000 ریال

10%

Participarory research/capabilities and epistemic justice

3,420,000 ریال

10%

MOSBY’S DENTAL DRUG REFERENCE

14,535,000 ریال

10%

modern operative dentistry

7,650,000 ریال

10%

Digital identity management in formal education

2,304,000 ریال

10%

Atlas of pediatric oral and dental developmental anomalies

2,070,000 ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان 2019

4,872,000 ریال

16%

ترمیم با کامپوزیت های فلو

3,864,000 ریال