16%

کنترل عفونت در مراقبتهای اولیه دندانپزشکی

۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال

10%

بسته آموزشی زبان انگلیسی

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

16%

آشنایی با ارتودنسی

۷۸۹,۶۰۰ ریال

16%

سندرم های ناحیه سر و صورت

۱,۲۴۳,۲۰۰ ریال

16%

جراحی هدایت شونده در ایمپلنتولوژی

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال