دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (12)
DDQ – منابع آزمون 1401 (9)
بدون تخفیف (1)
تازه های نشر (6)
تخفیف 10 درصد (12)
تخفیف 16 درصد (99)
تخفیف 18 درصد (1)
محصولات پر فروش (7)
پکیج رزیدنتی (30)
کتاب های انگلیسی (4)
General & Other (1)
کتاب های فارسی (112)
CDR (22)
DBQ (4)
DDQ (19)
DPQ (4)
ارتودنسی (9)
اندودنتیکس (12)
ایمپلنت (8)
بیماری های دهان و تشخیص (7)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (10)
جراحی (19)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (3)
رادیولوژی (5)
مجموعه سوالات (3)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (2)
مواد دندانی (3)
پاتولوژی (3)
پروتز (5)
پریودنتولوژی (8)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (25)
کودک و نوجوان (6)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (12)
DDQ - منابع آزمون 1401 (9)
بدون تخفیف (1)
تازه های نشر (6)
تخفیف 10 درصد (12)
تخفیف 16 درصد (99)
تخفیف 18 درصد (1)
محصولات پر فروش (7)
پکیج رزیدنتی (30)
کتاب های انگلیسی (4)
General & Other (1)
کتاب های فارسی (112)
CDR (22)
DBQ (4)
DDQ (19)
DPQ (4)
ارتودنسی (9)
اندودنتیکس (12)
ایمپلنت (8)
بیماری های دهان و تشخیص (7)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (10)
جراحی (19)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (3)
رادیولوژی (5)
مجموعه سوالات (3)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (2)
مواد دندانی (3)
پاتولوژی (3)
پروتز (5)
پریودنتولوژی (8)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (25)
کودک و نوجوان (6)
10%

Dentest

9,000,000 ریال

10%

Avid reading skills

9,000,000 ریال

16%

آنالیز سفالومتری در ارتودنسی

991,200 ریال

10%

Oxford handbook of clinical dentistry 2020

8,550,000 ریال