16%

کاربردهای بوتولینیوم در جوان سازی صورت

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

فوریت های دندانپزشکی در بارداری

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

نگارش پژوهش در دندانپزشکی

۱,۴۲۸,۰۰۰ ریال

16%

درمان ارتودنسی الاینر(فصول برگزیده)

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی ترمیمی دیجیتال(فصول برگزیده)

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

16%

عوارض پیچیده ایمپلنت های دندانی

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد دوم سیاه و سفید

۷,۸۹۶,۰۰۰ ریال

10%

کنترل عفونت در مراقبتهای اولیه دندانپزشکی

۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال

10%

بیماری های دهان و دندان

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

30%

بسته آموزشی زبان انگلیسی

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال