در حال نمایش 4 نتیجه

Temporary Anchorage Devices in Orthodontics 2021

قیمت اصلی ۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال است.

Cohen’s Pathways of the Pulp 2021

قیمت اصلی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

2021 ENDODONTICS PRINCIPLES AND PRACTICE

قیمت اصلی ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال است.

Misch’s Contemporary Implant Dentistry 2021 (Fourth Edition)

قیمت اصلی ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.