در حال نمایش 3 نتیجه

(Oral & Maxillofacial Surgery 2018 (Vol 3

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.

Sturdevant ‘s Art and Science of Operative Dentistry 2019

قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.

Little and Falace’s Dental Management of the Medically Compromised Patient – 9th Edition

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.