دسته بندی محصولات
25% تخفیف (1)
40% رگزی (1)
CDR – منابع آزمون 1401 (17)
DDQ – منابع آزمون 1401 (15)
بدون تخفیف (1)
تازه های نشر (9)
تخفیف 10 درصد (147)
تخفیف 16 درصد (147)
تخفیف 18 درصد (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (71)
محصولات پر فروش (12)
پکیج رزیدنتی (35)
کتاب های انگلیسی (192)
Adult (12)
Dental material, Esthetic (13)
Endodontics (10)
General & Other (20)
Implant (31)
Oral Medicine (5)
Orthodontics (31)
Pathology (6)
Periodontology (11)
Prosthodontics (13)
Radiology (10)
Surgery (26)
کتاب های فارسی (442)
CDR (40)
DBQ (7)
DDQ (38)
DPQ (7)
ارتودنسی (50)
اندودنتیکس (37)
ایمپلنت (79)
بیماری های دهان و تشخیص (20)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (52)
جراحی (83)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (7)
رادیولوژی (18)
مجموعه سوالات (18)
مجموعه سوالات آزمون های جایابی (1)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (13)
مواد دندانی (6)
پاتولوژی (14)
پروتز (52)
پریودنتولوژی (46)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (65)
کودک و نوجوان (26)
دسته بندی محصولات
25% تخفیف (1)
40% رگزی (1)
CDR - منابع آزمون 1401 (17)
DDQ - منابع آزمون 1401 (15)
بدون تخفیف (1)
تازه های نشر (9)
تخفیف 10 درصد (147)
تخفیف 16 درصد (147)
تخفیف 18 درصد (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (71)
محصولات پر فروش (12)
پکیج رزیدنتی (35)
کتاب های انگلیسی (192)
Adult (12)
Dental material, Esthetic (13)
Endodontics (10)
General & Other (20)
Implant (31)
Oral Medicine (5)
Orthodontics (31)
Pathology (6)
Periodontology (11)
Prosthodontics (13)
Radiology (10)
Surgery (26)
کتاب های فارسی (442)
CDR (40)
DBQ (7)
DDQ (38)
DPQ (7)
ارتودنسی (50)
اندودنتیکس (37)
ایمپلنت (79)
بیماری های دهان و تشخیص (20)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (52)
جراحی (83)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (7)
رادیولوژی (18)
مجموعه سوالات (18)
مجموعه سوالات آزمون های جایابی (1)
مجموعه سوالات آزمون ورودی تخصصی (13)
مواد دندانی (6)
پاتولوژی (14)
پروتز (52)
پریودنتولوژی (46)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (65)
کودک و نوجوان (26)
10%

Dentest

9,000,000 ریال

10%

Avid reading skills

9,000,000 ریال

16%

سیری در 30 سال

4,704,000 ریال

16%

اطلس رنگی بیماری های شایع دهان

5,208,000 ریال

16%

بی حسی موضعی مالامد 2020

4,536,000 ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش 2021 جلد دوم

4,116,000 ریال

16%

آنالیز سفالومتری در ارتودنسی

991,200 ریال

10%

Principles and biomechanics of aligner treatment

5,220,000 ریال