16%

درمان ارتودنسی الاینر(فصول برگزیده)

۱,۸۴۸,۰۰۰ ریال

16%

دندانپزشکی ترمیمی دیجیتال(فصول برگزیده)

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال

16%

عوارض پیچیده ایمپلنت های دندانی

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد دوم رنگی

۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ریال

16%

بیماری های دهان برکت 2021 جلد دوم سیاه و سفید

۷,۸۹۶,۰۰۰ ریال

16%

اطلس طرح های درمانی در ایمپلنت

۸,۲۳۲,۰۰۰ ریال

16%

English for the students of Dentistry(volume 2)

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%

English for the students of Dentistry(volume 1)

۱,۰۰۸,۰۰۰ ریال

16%

آناتومی و مورفولوژی دندان

۲,۶۸۸,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی میش جلد سوم 2021

۱۰,۰۸۰,۰۰۰ ریال

16%

اصول و بیومکانیک درمان با الاینرهای شفاف

۱۶,۶۳۲,۰۰۰ ریال

16%

آشنایی با ارتودنسی

۱,۶۶۳,۲۰۰ ریال