طرح تعویض کتب قدیمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (2)
کتاب های فارسی (3)
جراحی (2)
پروتز (2)
ایمپلنت (3)
پریودنتولوژی (2)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
دسته بندی محصولات
تخفیف 16 درصد (2)
کتاب های فارسی (3)
جراحی (2)
پروتز (2)
ایمپلنت (3)
پریودنتولوژی (2)
لوح فشرده (CD-DVD) (1)
16%

ایمپلنت دندانی کارل میش ۲۰۰۸

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

16%

ایمپلنت دندانی معاصر ۲۰۰۸ کارل میش (دو جلدی)

۸,۰۶۴,۰۰۰ ریال

40%

دندانپزشکی ایمپلنت معاصر کارل میش

۱۵۰,۰۰۰ ریال