طرح تعویض کتب قدیمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
دسته بندی محصولات
CDR – منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (2)
تخفیف 16 درصد (5)
کتاب های فارسی (7)
ارتودنسی (7)
CDR (1)
دسته بندی محصولات
CDR - منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (2)
تخفیف 16 درصد (5)
کتاب های فارسی (7)
ارتودنسی (7)
CDR (1)
16%

مرور جامع ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹

۳,۸۶۴,۰۰۰ ریال

16%
10%

ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹ (جلد ۳) رنگی

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

10%

ارتودنسی معاصر پروفیت ۲۰۱۹ (جلد 2) رنگی

۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

16%