طرح تعویض کتب قدیمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
دسته بندی محصولات
50% تخفیف (1)
DDQ – منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (11)
کتاب های فارسی (16)
CDR (2)
DDQ (2)
جراحی (13)
بیماری های دهان و تشخیص (1)
پاتولوژی (2)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (1)
مجموعه سوالات (1)
محصولات پر فروش (1)
دسته بندی محصولات
50% تخفیف (1)
DDQ - منابع آزمون 1401 (1)
تخفیف 10 درصد (3)
تخفیف 16 درصد (11)
کتاب های فارسی (16)
CDR (2)
DDQ (2)
جراحی (13)
بیماری های دهان و تشخیص (1)
پاتولوژی (2)
دارویی (فرهنگ،دیکشنری) (1)
مجموعه سوالات (1)
محصولات پر فروش (1)
16%

جراحی، دهان و فک و صورت فونسکا 2018 – جلد سوم

۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال

16%

جراحی دهان، فک و صورت فونسکا 2018 – جلد دوم

۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال

16%

بازسازی استخوان دهان، فک و صورت

۲,۱۸۴,۰۰۰ ریال

50%