طرح تعویض کتب قدیمی به مناسبت روز جهانی محیط زیست
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (6)
تخفیف 16 درصد (21)
کتاب های انگلیسی (1)
Endodontics (1)
کتاب های فارسی (32)
DPQ (1)
CDR (3)
DDQ (4)
کودک و نوجوان (1)
جراحی (1)
اندودنتیکس (32)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
DBQ (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (5)
دسته بندی محصولات
تخفیف 10 درصد (6)
تخفیف 16 درصد (21)
کتاب های انگلیسی (1)
Endodontics (1)
کتاب های فارسی (32)
DPQ (1)
CDR (3)
DDQ (4)
کودک و نوجوان (1)
جراحی (1)
اندودنتیکس (32)
کتب عمومی و محصولات متفرقه علوم پایه (1)
DBQ (1)
ترمیمی، زیبایی و مواد دندانی (1)
لوح فشرده (CD-DVD) (5)
16%

معجزه اندو (پاکسازی و شکل دهی) – جلد 2

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

معجزه اندو (تهیه حفره ی دسترسی) – جلد 1

۸۲۳,۲۰۰ ریال

16%

شکستگی عمودی ریشه در دندانپزشکی

۱,۵۱۲,۰۰۰ ریال

10%

The Art And Science Of Contemporary Surgical Endodontics

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال

16%

ترومای دندانی

۸۲۳,۲۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲
(رنگی)

۲,۳۴۰,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۲
(سیاه و سفید)

۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال

16%

سلول های بنیادی پالپ دندان

۴۰۳,۲۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱
(رنگی)

۳,۱۳۲,۰۰۰ ریال

10%

مسیرهای پالپ ۲۰۱۱ جلد ۱
(سیاه و سفید)

۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال